PENAFIAN

Kerajaan Malaysia dan Kolej Komuniti Bagan Serai, Kementerian Pendidikan Tinggi adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami oleh pengguna disebabkan penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

NOTIS HAK CIPTA

Hak cipta Kolej Komuniti Bagan Serai, Kementerian Pendidikan Tinggi dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Kolej Komuniti Bagan Serai, Kementerian Pengajian Tinggi kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Kolej Komuniti Bagan Serai, Kementerian Pengajian Tinggi.